Hoe eerlijk
huur jij?

Huur jij een huis of kamer in Utrecht en heb jij problemen met je woning, huurprijs of huisbaas? Dan staat het huurteam voor je klaar. Huurteam Utrecht geeft advies en helpt met de oplossing zodat jij lekker kunt wonen.

Eerlijk huren voor iedereen

Huurteam Utrecht staat voor eerlijke huurprijzen, fatsoenlijke woonruimte en goed verhuurderschap Huurteam Utrecht is er voor jou.

Ons team staat klaar voor jou om te onderzoeken of jouw huurcontract klopt, of jouw huurprijs niet te hoog is, of het onderhoud geen gebreken toont, of bijvoorbeeld je niet te veel betaalt aan servicekosten. We nemen op, checken de gegevens en geven advies. Huurteam Utrecht helpt huurders om weer de regie te nemen over hun woonplek.

TOP 5: Meest gestelde vragen Huurteam Utrecht

Wat is de maximale huurprijs?
De maximale huurprijs wordt bepaald door een puntensysteem. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer, ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het Huurteam berekent tijdens een woningopname wat de maximale huurprijs van de woning of kamer is. Wil je dat het huurteam berekent wat jouw maximale huurprijs is? Vul ons afspraakformulier in en we nemen contact met je op voor het plannen van een afspraak.
Kan de verhuurder mij uit de woning zetten?

Nee, dit kan niet zomaar. Een verhuurder dient altijd eerst de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Op het moment dat jij als huurder niet akkoord gaat met de schriftelijke opzegging, dan dient de verhuurder naar de kantonrechter te gaan om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De verhuurder moet een gegronde reden hebben voor het opzeggen van de huurovereenkomst. De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan.
Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden andere regels.

Heb je een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Als huurder kan je het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Zegt de verhuurder verkeerd op of te laat dan wordt je huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Is je huurcontract afgesloten voor 1 juli 2016? Dan is er geen sprake van een tijdelijk contract. Je huurcontract eindigt niet automatisch bij het aflopen van de bepaalde tijd.

Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

Je kan deze terugvorderen van de bemiddelaar of verhuurder. Gebruik hiervoor deze voorbeeldbrief. Weigert de bemiddelaar of makelaar de bemiddelingskosten terug te betalen? Dan dien je een gerechtelijke procedure te starten. Bij zelfstandige woonruimte heb je in de meeste gevallen 5 jaar de tijd om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. In sommige gevallen heb je maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van de specifieke situatie. Sinds 1 juli 2016 is het verboden om bij het verhuren van kamers bemiddelingskosten te vragen van huurders. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt.

Hoe weet ik of mijn huurverhoging terecht is?
De verhuurder heeft het recht om 1x per jaar de huurprijs te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie over dit percentage vind je via de website van de rijksoverheid. In de meeste gevallen klopt het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder niet. Het Huurteam kan namens jou bezwaar maken tegen de huurverhoging. Heb je een huurverhogingsvoorstel van de verhuurder ontvangen? Laat deze door ons checken!
Mijn verhuurder heeft geen vergunning, wat nu?

Als huurder mag je erop vertrouwen dat een verhuurder over de benodigde vergunning beschikt als hij jou een woning aanbiedt. Het komt voor dat de gemeente een controle uitvoert op jouw adres en dat blijkt dat de verhuurder niet de benodigde vergunning heeft.
De gemeente schrijft vervolgens de verhuurder aan en eist dat de illegale situatie wordt verholpen. De verhuurder krijgt daar een bepaalde tijd voor. Als de illegale situatie niet ongedaan wordt gemaakt voor de bepaalde datum dan moet de verhuurder een boete betalen aan de gemeente. Uit de praktijk blijkt dat als er een controle heeft plaatsgevonden de verhuurder contact op gaat nemen met de huurders om hen te bewegen de woning te verlaten. Dit geeft een stressvolle situatie voor veel huurders.

Het is echter niet zo dat als de gemeente aangeeft dat de illegale situatie ongedaan gemaakt moet worden, dat huurders hiervoor verantwoordelijk zijn en daarom moeten verhuizen. De verhuurder is verantwoordelijk voor deze situatie. Als er sprake is van een illegale huursituatie neem dan contact op met het Huurteam. Wij adviseren je over je rechtspositie en welke mogelijkheden er zijn. Je hebt als huurder recht op huurbescherming en je hoeft niet zomaar akkoord te gaan met het feit dat de verhuurder aangeeft dat je je woning moet verlaten.

 • Chris

  “Ik dacht dat ik een tijdelijk huurcontract had voor mijn kamer en dat na afloop ik eruit moest. Huurteam zei dat de huisbaas dit wel op tijd moest opzeggen. Hij was dit vergeten, dus nu weet ik dat het contract gewoon doorloopt en ik niet hoef te verhuizen.”

 • Soenita

  “Met behulp van het Huurteam heb ik mijn bemiddelingskosten teruggevorderd gekregen. Ik wist niet dat dit verboden was en had 300 euro betaald. Het Huurteam adviseerde mij hoe ik te werk moest gaan om de bemiddelingskosten terug te vorderen. Het heeft lang geduurd, ik moest dreigen met een advocaat, maar ik heb alles teruggekregen!”
 • Maarten

  “In het begin had ik helemaal geen idee dat ik ook na zes maanden nog een huurcheck kon doen en dat het Huurteam mij gratis kon helpen. Ook had ik gebreken in mijn woning. Dankzij Huurteam ging de huurprijs tijdelijk nóg meer omlaag. Zelfs na afloop van de procedure kon ik bij de mensen van het Huurteam terecht voor advies.”
 • Laura

  “Na advies van het Huurteam hebben mijn huisgenoten en ik een procedure gestart om het bedrag dat wij elke maand aan servicekosten betalen te laten toetsten. Nu blijkt dat wij twee jaar lang te veel servicekosten hebben betaald. De Huurcommissie heeft een uitspraak gedaan en ik krijg bijna 1.000 euro terug! Bedankt Huurteam!”
 • Jeremy

  "Het Huurteam heeft mij goed geholpen! Ik heb drie jaar lang te veel servicekosten betaald, dankzij het Huurteam heb ik alles wat ik te veel heb betaald teruggevorderd gekregen. De verhuurder heeft zelf alles teruggestort. Ik ben ontzettend blij dat het Huurteam mij heeft geholpen. Ik wist namelijk niets van huurrecht."
 • Marieke

  "Dankzij het Huurteam heb ik weer een fijne woning. Het Huurteam heeft een procedure gestart bij de Huurcommissie vanwege de erge onderhoudsgebreken (schimmel overal!) Nu heb ik deze gewonnen en is de verhuurder overstag gegaan. Op dit moment is er een klusjesman bezig om de gebreken op te lossen! Helemaal top!"

  Partners:

  Steenvlinder
  © Steenvlinder B.V. Privacyverklaring | Disclaimer